Списък на медицински специалности

Това е списък на медицинските специалности, съгласно Наредба № 34 от 29 декември 2006 година на българското Министерство на здравеопазването.[1]

Включени в Директивата за признаване на квалификации редактиране

Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

При степен магистър по медицина редактиране

При степен магистър по дентална медицина редактиране

При степени магистър по медицина и магистър по дентална медицина редактиране

Невключени в Директивата за признаване на квалификации редактиране

Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

При степен магистър по медицина редактиране

При степен магистър по дентална медицина редактиране

При степен магистър по медицина или магистър по дентална медицина редактиране

При степен магистър по фармация редактиране

При степен бакалавър или специалист редактиране

При висше немедицинско образование редактиране

За преподаватели в системата на здравеопазването редактиране

Военномедицински специалности редактиране

Бележки редактиране