Списък на медицински специалности

Това е списък на медицинските специалности, съгласно Наредба № 34 от 29 декември 2006 година на българското Министерство на здравеопазването.[1]

Включени в Директивата за признаване на квалификацииРедактиране

Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

При степен магистър по медицинаРедактиране

При степен магистър по дентална медицинаРедактиране

При степени магистър по медицина и магистър по дентална медицинаРедактиране

Невключени в Директивата за признаване на квалификацииРедактиране

Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

При степен магистър по медицинаРедактиране

При степен магистър по дентална медицинаРедактиране

При степен магистър по медицина или магистър по дентална медицинаРедактиране

При степен магистър по фармацияРедактиране

При степен бакалавър или специалистРедактиране

При висше немедицинско образованиеРедактиране

За преподаватели в системата на здравеопазванетоРедактиране

Военномедицински специалностиРедактиране

БележкиРедактиране