Медицински университет (Пловдив)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Медицински университет.

Медицинският университет в Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност подготовка и повишаване на квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването.

Медицински университет – Пловдив
Основаване 1945
Ректор проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм
Студенти над 5000
Местоположение Пловдив, България
Сайт www.mu-plovdiv.bg
Map of Plovdiv.png
42.138° с. ш. 24.7352° и. д.
Местоположение в България Пловдив
Медицински университет – Пловдив в Общомедия
Медицински университет – Пловдив

Включва 6 основни звена: Медицински факултет, Факултет по дентална медицина (б. Стоматологичен факултет), Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здравеопазване, Департамент за специализирано езиково обучение и Медицински колеж.

ИсторияРедактиране

Създаден е през 1945 г. като Медицински факултет в Пловдивския университет. Факултетът е отделен под името Медицинска академия през 1950 година. Преименуван на Висш медицински институт през 1954 година. Включен е в структурата на обединената Медицинска академия през 1972 г. и отново е самостоятелен от 1990 г. С решение на Народното събрание от 22 февруари 2002 г. Висшият медицински институт се преименува на Медицински университет. Носил е името на известния руски учен академик Иван Павлов.

През 1974 г. е създаден Стоматологичният факултет.

През 1997 г. в структурата на ВМИ е включен Медицинският колеж.

С решение на Народното събрание от 15 март 2006 г. е разкрит Фармацевтичният факултет като основно звено в структурата на Медицинския университет.

Днешният Медицински колеж е правоприемник на второто в България „Училище за милосърдни сестри (1942), и на Медицинското училище за акушерки (1945), които през 1954 г. се сливат в Обединено медицинско училище. В своята история училището е преминало през преобразования, многократно е променяло статута си:

  • 1958 г. Обединено медицинско училище за медицински сестри, фелдшери и акушерки
  • 1975 г. Полувисш медицински институт /ПМИ)
  • 1980 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование (ИПЗКССО)
  • 1983 г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование с УПК
  • 1990 г. Полувисш медицински институт /ПМИ)
  • От 1997 г. Медицински колеж в структурата на ВМИ-Пловдив.

Медицински факултетРедактиране

В Медицинския факултет се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен ”магистър“ по медицина с професионална квалификация – лекар. Настоящата квалификационна характеристика е основен документ за организиране и управление на учебния процес.

Обучението по медицина се провежда само в редовна форма и продължава 6 години, по учебен план и учебни програми, утвърдени от Факултетния съвет. Те са изготвени съобразно единните държавни изисквания (Постановление на МС №245 от 16 ноември 2005) и европейските директиви 75 / 362 / ЕЕС и 75 / 363 / ЕЕС, които определят съдържанието на професионалната компетентност и видовете дейности, които трябва да може да извършва получилият университетска диплома ”магистър“ с професионална квалификация – лекар.

Факултет по дентална медицинаРедактиране

Специалността „Стоматология“ е разкрита към Висш Медицински Институт – Пловдив през 1970 г. с акт на Министерски съвет на Република България (Решение №230 от 24.09.1970 г.), като от 1974 г. се създава Стоматологичен фактултет като самостоятелна учебна и лечебна структура на ВМИ (Решение №14 от 14.04.1974 г.).

До 2006 г. основната сграда на Стоматологичния факултет се намира на бул. „Руски“. На 31.10.2006 г. се открива новата сграда на факултета, намираща се в близост до Медицинския факултет и Първа база на УМБАЛ „Св. Георги“.

Фармацевтичен факултетРедактиране

Обучението на магистър-фармацевти в Медицинския университет стартира през 2003 г. с 30 студенти по държавна поръчка. В края на 2005 г., след акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация, специалността получи много добра оценка. С решение на Народното събрание на Република България от 15.03.2006 г. бе разкрит Фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на Медицинския Университет – гр. Пловдив. На 24.05.2008 г. се открива сградата на Фармацевтичния факултет (старата Клиника по акушерство и гинекология).

РекториРедактиране

  • 1995 – 2003: проф. д.м.н. Атанас Джурджев
  • 2003 – 2011: доц. д-р Георги Паскалев
  • 2011 – 2019: проф. д-р Стефан Костянев

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране