Отваря главното меню

Медицинският факултет е първият и най-големият факултет на Медицински университет - София след неговото основаване като Медицинска академия. Появява се като факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Декан Проф. д-р Марин Маринов, дмн

ИсторияРедактиране

Законът за създаване на Медицинския факултет към Софийския университет е приет от 17-ото Народно събрание на 10 ноември 1917 г. С постановление № 21 на цар Фердинанд то влиза в сила и е записано в правителствената Бяла книга на 22 ноември 1917 г. Негови декани са били последователно ректори на Софийския университет, последният от които е прочутият хирург и основател на Втора хирургия проф. Александър Станишев (1939 г.). По негова идея университетът приема името на свети Климент Охридски.

През 1950 г. Медицинският факултет е отделен от Софийския университет и става самостоятелна институция. С Указ №246 на Президиума на Народното събрание е създадена Медицинска академия. За неин ръководител е назначен проф. Марко Марков.

През 1950 г.се създава и Институтът за усъвършенстване и специализация на лекарите. През 1954 г. Медицинската академия се преобразува във Висш медицински институт.

С решение на 37-то Народно събрание от 21 май 1995 г. Висшият медицински институт в София се преименува в Медицински университет, чийто водещ факултет е Медицинският.

КатедриРедактиране

 • Анатомия, хистология и емрбиология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Акушерство и Гинекология
 • Биология
 • Медицинска химия и биохимия
 • Вътрешни болести
 • Дерматология и венерология
 • Езиково обучение
 • Клинична лаборатория и клинична имунология
 • Клинична Фармакология
 • Медицинска генетика
 • Микробиология
 • Нуклеарна Медицина и Лъчелечение
 • Неврология
 • Обща Медицина
 • Обща и Клинична Патология
 • Ортопедия и травматология
 • Офталмология.
 • Патофизиология
 • Педиатрия
 • Пропедевтика на вътрешните болести
 • Психиатрия
 • Спорт
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Съдебна медицина
 • Сърдечно-съдова хирургия
 • Фармакология
 • Медицинска физика и биофизика
 • Физикална медицина и рехабилитация
 • Физиология
 • УНГ Болести
 • Хирургия

Катедра „Биология“Редактиране

Създава се заедно с първия в България медицински факултет. Неин основател и първи ръководител е проф. Методий Попов, който по-късно е бил избиран и за декан на Медицинския факултет.

Днес Катедрата обучава студенти по медицина, стоматология и фармация, а дисциплината медицинска биология е призната за самостоятелна специалност в системата на здравеопазването. Преподават се три еволюционно и логично свързани раздела: „Обща биология и имунология", „Паразитология“ и „Сравнителна анатомия на гръбначнит“.

Основното направление в катедрата е биология на развитието и репродуктивна медицина. През 1987 е създадено първото в Българиябебе в епруветка“, благодарение на което днес in vitro оплождането е рутинна техника в България. Процедурата е извършена от проф. д-р Илия Ватев – дългогодишен ръководител на катедрата по биология. През 1997 е създадено и първото в страната ИКСИ – бебе. Междувременно са внедрени редица клетъчно- и молекулно-биологични методи. Екипът на проф. д-р Илия Ватев полага основите по прилагането на най-модерните технологии за лечение на безплодието в България не само с въвеждането на съвременни подходи и методи, но и с обучението на много лекари и биолози за прилагане на Асистирани Репродуктивни Техники (АРТ) за лечение на безплодието. [1]В сътрудничество с катедра Медицинска генетика е въведена експериментално предимплантационната диагностика. Студентите на МУ-София единствени в Европа имат възможност да наблюдават на живо оплождане in vitro при мишка.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране