Факултет по обществено здраве (Медицински университет – София)

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) е четвъртият факултет на Медицинския университет в София.

Факултет по обществено здраве
Основаване2001 г.
ВУЗМУ-София
МестоположениеСофия, ул. „Бяло море“ 8
Деканпроф. Александрина Воденичарова, дм
Уебсайтfoz.mu-sofia.bg

Факултетът по обществено здраве е създаден през 2001 г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. Започва само с две катедри – „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска педагогика“ и 7 щатни преподаватели. Наследник е на Факултета по сестринско дело към Медицинския университет в София. Създател и първи декан на ФОЗ е проф. д-р Цекомир Воденичаров. [1]

ФОЗ е разположен на ІV етаж в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

С решение на Академичния съвет на МУ-София от 26 октомври 2020 г., ФОЗ е преименуван на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ със следните мотиви: „във връзка с 25-годишния юбилей на факултета и за особено значимите заслуги на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на Факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование в Република България“.[2]

Настоящо ръководство (2019 – 2023 г.)

редактиране
 • Декан: проф. Магдалена Александрова, дм
 • Зам. декан по научната дейност: проф. д-р Ралица Златанова-Великова, дм
 • Зам. декан по учебната дейност: доц. Александрина Воденичарова, дм
 • Зам. декан по СДО: проф. д-р Красимир Визев, дмн
 • Зам. декан по международна дейност и проекти: проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Управление

редактиране

Органи на управление на ФОЗ са Общото събрание, Факултетният съвет, Деканът и Деканския съвет, катедрените съвети.[3]

В състава на ФОЗ влизат 10 катедри.[4]

 • Здравна политика и мениджмънт
 • Икономика на здравеопазването
 • Социална медицина
 • Здравни грижи
 • Трудова медицина
 • Оценка на здравните технологии
 • Превантивна медицина
 • Медицинска педагогика
 • Кинезитерапия
 • Право и етика в медицината

Специалности

редактиране

Във Факултета по обществено здраве се провежда редовно и задочно обучение по следните специалности:[5]

Образователно-квалификационна степен Бакалавър

редактиране

Образователно-квалификационна степен Магистър

редактиране
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на клинични изпитвания
 • Кинезитерапия
 • Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност
 • Трудова медицина и работоспособност

Образователна и научна степен „доктор

редактиране

ФОЗ е акредитирано научно звено за обучение на докторанти по следните научни специалности:[6]

 • Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Хигиена

Източници

редактиране
 1. Към историята на академичното медицинско образование в България. София, Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, 2017. ISBN 978-619-7283-12-9.
 2. Решения от Протокол №3 от заседание на академичния съвет на Медицински университет – София от 26.10.2020 г., стр. 6, т.24
 3. Управление. ФОЗ, МУ-София // Посетен на 13.9.2020 г.
 4. Катедри. ФОЗ, МУ-София // Посетен на 13.9.2020 г.
 5. Условия за прием. ФОЗ, МУ-София // Посетен на 13.9.2020 г.
 6. Докторанти. ФОЗ, МУ-София // Посетен на 13.9.2020 г.

Външни препратки

редактиране