Факултет по обществено здраве (Медицински университет)

Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) е четвъртият факултет на Медицинския университет в София.

Факултет по обществено здраве – София
Основаване 2001
Вид Държавен
Финансиране субсидии от държавния бюджет, МОН и собствени приходи
Декан проф. Магдалена Александрова, дм
Местоположение София, България
ул. „Бяло море“ 8
Сайт foz.mu-sofia.bg

ИсторияРедактиране

Факултетът по обществено здраве е създаден през 2001 г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. Започва само с две катедри - „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска педагогика“ и 7 щатни преподаватели. Наследник е на Факултета по сестринско дело към Медицинския университет в София. Създател и първи декан на ФОЗ е проф. д-р Цекомир Воденичаров. [1] ФОЗ е разположен на ІV етаж в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Настоящо ръководство (2019-2023 г.)Редактиране

 • Декан: проф. Магдалена Александрова, дм
 • Зам. декан по научната дейност: проф. д-р Ралица Златанова-Великова, дм
 • Зам. декан по учебната дейност: доц. Александрина Воденичарова, дм
 • Зам. декан по СДО: проф. д-р Красимир Визев, дмн
 • Зам. декан по международна дейност и проекти: проф. д-р Каролина Любомирова, дм

УправлениеРедактиране

Органи на управление на ФОЗ са Общото събрание, Факултетният съвет, Деканът и Деканския съвет, катедрените съвети.[2]

КатедриРедактиране

В състава на ФОЗ влизат 10 катедри.[3]

 • Здравна политика и мениджмънт
 • Икономика на здравеопазването
 • Социална медицина
 • Здравни грижи
 • Трудова медицина
 • Оценка на здравните технологии
 • Превантивна медицина
 • Медицинска педагогика
 • Кинезитерапия
 • Право и етика в медицината

СпециалностиРедактиране

Във Факултета по обществено здраве се провежда редовно и задочно обучение по следните специалности:[4]

Образователно-квалификационна степен БакалавърРедактиране

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Лекарски асистент
 • Кинезитерапия
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Управление на здравните грижи

Образователно-квалификационна степен МагистърРедактиране

 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Управление на здравните грижи
 • Управление на клинични изпитвания
 • Кинезитерапия
 • Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност
 • Трудова медицина и работоспособност

Образователна и научна степен „докторРедактиране

ФОЗ е акредитирано научно звено за обучение на докторанти по следните научни специалности:[5]

 • Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Хигиена

ИзточнициРедактиране

 1. Към историята на академичното медицинско образование в България. София, Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, 2017. ISBN 978-619-7283-12-9.
 2. Управление. ФОЗ, МУ-София. // Посетен на 13.9.2020 г..
 3. Катедри. ФОЗ, МУ-София. // Посетен на 13.9.2020 г..
 4. Условия за прием. ФОЗ, МУ-София. // Посетен на 13.9.2020 г..
 5. Докторанти. ФОЗ, МУ-София. // Посетен на 13.9.2020 г..

Външни препраткиРедактиране