Quick patrol (Бързо патрулиране) е потребителски скрипт, предназначен за патрульори, които използват подобрен с JavaScript изглед на Последните промени. Скриптът позволява одобряването накуп на всички групирани редакции по страницата, без значение дали са извършени от един или повече потребители.

Скриптът може да се използва само от патрульори, които са си направили настройка на подобрен с JavaScript изглед на Последните промени. Потребители без такава настройка трябва да преглеждат и одобряват отделните редакции ръчно.

По-специалният ефект на скрипта се проявява при преглеждане на 2 и повече редакции накуп. Под връзката [Отбелязване на следните X редакции като проверени] се появява списък на всички непатрулирани към момента редакции. Възможно е непатрулираните да са по-малко от броя групирани редакции, което ще рече че междувременно някои от редакциите са били отбелязани от друг патрульор.

По подразбиране, когато първата от групираните редакции представлява създаване на страницата, МедияУики просто изписва „X промени“. В този случай скриптът прилага малко хитрост и превръща този обикновен текст в действаща връзка. Тя води към страница, на която може да се направи груповото патрулиране на всички редакции, включително и редакцията по създаването на страницата.

Докато скриптът работи по отделните заявки, те са отбелязани със знака (клас working от Common.css), а когато заявката е обработена, тя се отбелязва със знака .

По-долу е показана примерна схема на бързо патрулиране в случай на две групирани редакции. Стъпките са четири (и не зависят от броя редакции в групата):

  1. Избор на страница за преглед. Щракване на връзката „2 промени“.
  2. Щракване на връзката „Отбелязване на следните 2 редакции като проверени“.
  3. Скриптът е обработил успешно една от заявките, в момента обработва и втората.
  4. Скриптът е обработил успешно и двете заявки.

Още кадри

1. Виждат се две редакции за патрулиране

 
Виждат се две редакции за патрулиране

2. Щракаме на „Показване на редакциите“ и виждаме всяка поотделно

 
Щракаме на „Показване на редакциите“ и виждаме всяка поотделно

3. Всичко е точно, отбелязваме ги като проверени

 
Всичко е точно, отбелязваме ги като проверени