Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

С помощта на долните инструкции можете при желание да промените по свой вкус своите лични настройки. Единадесетте раздела в тази страница отговарят на единадесетте менюта с настройки. Допълнителна информация можете да намерите на Help:Preferences в МетаУики.

Възможност да правят настройки имат само потребителите, които са влезли в системата с потребителска сметка. Нерегистрирани потребители не могат да си персонализират облика на уикито, да получават и изпращат електронна поща и други, а удобствата на настройките са една от причините потребителите да се регистрират.

Потребността от това сайтът да се приспособява посредством настройките е породена от това, че различните потребители имат различно качество на интернет връзката и различни естетически възприятия.

 • Потребителите, ползващи интернет на ограничен трафик или с по-слаба връзка, могат да изберат да променят например следните настройки:
  • Ограничаване на размерите на картинките на описателните им страници (по подразбиране, 800х600).
  • Ограничаване на ширината на миникартинките (по подразбиране, 180px).
  • Брой редакции в последни промени (по подразбиране, 50).
  • Смяна на облика.
  • Без показване на съдържанието на страницата при преглед на разлики.
 • Потребителите, които не харесват стандартните настройки на сайта в едно или друго отношение, имат на разположение следните (както и други) опции:
  • Смяна на облика.
  • Промяна на подчертаването на препратките (може подчертаването по подразбиране да се изключи).
  • Промяна на външния вид на невалидните (червените) препратки.
  • Двустранно подравняване на абзаците.

Потребителски данни

редактиране

Без това да е задължително, за да можете да четете и редактирате съдържанието на Уикипедия, все пак има някои много добри причини да се регистрирате. На първо място, ще можете да променяте настройките за разглеждане на сайта – всички тези неща, които виждате обяснени на тази страница. Освен това ще можете да си създадете и своя лична потребителска страница и да ползвате пълноценно своята беседа.


Първото меню – „Потребителски данни“ – във вашите настройки дава информация за потребителското ви име, номера, под който сте се регистрирали, и броя на редакциите ви. По-подробна статистика на приносите си (не само в българоезичната Уикипедия, но и във всички сродни проекти на Фондация Уикимедия) можете да получите чрез инструмента User Edit Counter.

Възможно и препоръчително е да впишете адреса на своя действителна електронна поща, на която в случай на забравена парола ще ви бъде изпратена резервна. По желание можете да активирате електронната си поща, за да могат останалите потребители да ви изпращат писма. Дори и при това положение, интерфейсът на уикито не дава на другите хора пряк достъп до адреса на пощата ви – дали ще им го разкриете зависи от вас, в случай че пожелаете да отговорите на писмото. За повече информация вижте Уикипедия:Електронна поща.

Също през това меню можете да промените паролата си. Обърнете внимание, че ако си смените паролата, няма да получите писмо с новата ви парола на електронната си поща, така че се опитайте добре да я запомните.

Можете да промените интерфейса на сайта, който по под разбиране е на български език. Нещо повече, и на всички други сродни проекти на други езици имате възможност да зададете интерфейс на български – с цел по-лесна навигация.

На тази страница е и мястото, където можете да приспособите подписа си или добавите препратки към беседата и приносите си и по-специално форматиране. За повече информация вижте Уикипедия:Потребителски подпис.

Обликът (skin) в МедияУики e стил на визуализиране на страниците. Облиците се различават по много неща: разположение на отделните блокове с информация, наличие/липса на лого, цвят на препратките, шрифт и кегел на текста и други. Понастоящем, потребителите могат да избират между пет различни облика. По подразбиране се зарежда Vector (2022), а за мобилните устройства – Minerva.


В режим на настройки, щраквайки на всяка от препратките „Предварителен преглед“, в нов прозорец ще ви се отвори началната страница на Уикипедия под съответния облик. Щракайки на някоя от долните препратки, ще можете да видите как изглежда под всеки от облиците енциклопедичната статия „Българоезична Уикипедия“:

Други, остарели или вече неизбираеми облици:

Математически формули

редактиране

Софтуерът МедияУики дава възможност да се пишат математически формули на TeX. Долните настройки дават възможност потребителят да контролира дали и как TeX-кодът се визуализира – като картинки във формат PNG или като код на HTML. Разликата е както по отношение на това как се виждат едни и същи формули в двата режима (шрифт, кегел), така и по отношение на интернет-ресурсите, които отнемат.


Първият вариант е винаги всички формули да се превръщат в картинки. Тогава те ще се визуализират еднотипно, но на цената на повече време за зареждане на страницата, особено ако тя съдържа много на брой и сложни формули.

По подразбиране е отметната опцията, когато ТеХ-кодът е съвсем простичък (ще рече, произвеждащ формула на един ред), той да се представя като HTML, в противен случай – да се преобразува в картинка.

Има още една подобна на тази възможност. При нея формулите се представят като HTML винаги когато това е възможно (дори и при по-сложни формули), като се прибягва до картинка само ако са непредставими в HTML. При този вариант обаче е открито, че има формули, при които резултатът на екрана не е този, който написаният ТеХ-код предполага, например формулата a^{b^c}.

Четвъртата опция е да се остави TeX-кода непреобразуван, подходяща за текстови браузъри като Lynx. Петата опция е подходяща за браузъри от последните години. Последната, шеста опция е експериментална, за тестване на MathML.

В Уикипедия може да се публикува не само текстова информация, но и да се поставят различни графични, аудио- и видеофайлове. Разрешени са следните файлови формати: PNG, GIF, JPG, JPEG, XCF, XLS, PDF, MIDI, SXW, SXI, SXC, SXD, OGG, SVG, DJVU, като общото между тях е, че са свободни. Описателните страници на файловете се намират в именното пространство Картинка.


Две настройки можете да направите по отношение на графичните файлове в Уикипедия: да зададете максимални размери за картинките в описателните им страници и размери за миникартинките (thumbnails).

Потребителите с бавна връзка към интернет ще се съгласят, че не е практично да зареждат картинка до размерите по подразбиране 800×600px само за да видят описанието на файла. Много по-удобно за тези потребители ще е да изберат възможностите 320×240px или 640×480px от първото падащо меню. Други варианти са: 1024×768px, 1280×1024px и 10000×10000px, като последният вариант означава „пълно изображение, без ограничения“.

Другата настройка е за ширината на миникартинката. Настройката има значение в случаите, когато дадена картинка в страница е отбелязана като „мини“, но не ѝ е зададен размер, например:

[[Картинка:Wiki.png|ляво|мини|Логото на Уикипедия]]

Настройката отпада, ако в командата е добавен параметър за ширина на картинката, което обаче се препоръчва да не се прави, с цел да се уважават личните потребителски настройки на потребителите.

Дата и час

редактиране

Поради глобалния характер на Уикипедия и сродните ѝ проекти, е възприето софтуерът МедияУики да работи по така нареченото координирано универсално време (UTC), като по това време се съхраняват всички редакции в базата от данни. Това означава, че освен ако не живеете в нулевата часова зона, то сървърното време на Уикипедия със сигурност се различава от това, което показва часовникът ви. Ако се намирате в България, то отместването (часовата разлика) ви е +2 часа.


Софтуерът не знае в коя точка на света се намирате и затова настройката по подразбиране (така както е показано на кадъра) е за нулево отместване, т.е. съвпадение между вашето и сървърното време. Имайте предвид, че ако решите да промените тази настройка, трябва да отчитате и лятното часово време.

В случай че промените тази настройка, в местно време ще виждате следните страници: Последни промени, Свързани промени, историите на страниците, историите на качваните файлове, собствените си приноси, списъка с нови страници, списъка на качените файлове, съобщението „Последна промяна на страницата:“ в дъното на страниците

Дори и при промяна обаче ще виждате в координирано универсално време потребителските подписи по беседите и записите в Дневника на качванията. Не забравяйте това, когато за нуждите на дискусия с други потребители копирате записи от историите на статиите, Последните промени и т.н.

Редактиране

редактиране

Уикипедия е свободната електронна енциклопедия. Свободна не само за четене и ползване на съдържанието, но и свободна за редактиране от всекиго. Когато една страница се отвори в режим на редактиране, съдържанието ѝ се показва заедно с всички форматиращи команди и символи в текстова кутия, над която има помощна лента за редактиране, а под която са бутоните за съхранение на редакцията, предварителен преглед и показване на промените. Някои от настройките на текстовата кутия в режим на редактиране подлежат на промяна.


В текстовата кутия в режим на редактиране се използва равноширок шрифт – буквите имат еднаква ширина, като формират колони в текстовата кутия. По подразбиране ширината на кутията е 80 знака (колони), а дължината ѝ е 25 реда. Другата настройка, свързана с ширината на полето, е отметката за максимална ширина – по-дългите низове, например външни препратки ще разпъват ширината на текстовата кутия.

По подразбиране е включена и помощна лента за редактиране, съдържаща бутони и менюта с най-често използваните инструменти за форматиране. Тази опция е достъпна за браузъри, поддържащи Джаваскрипт. Минималният набор от инструменти в помощната лента е . Освен тях, в българоезичната Уикипедия за удобство на редакторите са добавени и други бутони и падащи менюта с често ползвани в статиите елементи и шаблони.

Информация за опциите за използване по подразбиране на външен текстов редактор и външна програма за разлики има на страницата Help:External editors в Уикипедия на английски език.

Последната опция определя дали да се показва предупреждение при опит за съхраняване на страница, без да е попълнено полето „Резюме“. Ако се отметне, натискането на бутона „Съхраняване“ не запазва редакцията, а извежда напомняне. При повторно натискане на бутона „Съхраняване“, редакцията ще бъде съхранена, дори ако е без резюме.

Последни промени

редактиране

Списъкът с последните промени е специална динамична страница, която дава възможност на всеки потребител да вижда в реално време какво се случва по сайта. За повече информация вижте Уикипедия:Последни промени.


В стандартните настройки е заложено да се виждат отзад напред последните 50 редакции, направени единствено през последните 7 дни. За справка, в българоезичната Уикипедия 50 редакции обикновено се правят за около един час, като сред тези редакции не се включват редакциите на ботове, които по подразбиране са скрити. Ако искате да получите по-широк поглед над случващото се през последното денонощие, по-добре задайте този брой на 500 или дори 1000. Имайте предвид обаче, че колкото по-голямо число сложите, толкова по-бавно ще ви се зарежда списъкът.

Можете да отбележите да не ви се показват малките редакции, които се предполага, че съдържат само козметични промени, непроменящи смисъла на съдържанието.

Ако браузърът ви поддържа Джаваскрипт, можете да подобрите изгледа на списъка с последните промени така, че да се показват групирани по страници, заемайки по-малко пространство.

Списък за наблюдение

редактиране

Списъкът за наблюдение съдържа онези страници, които потребителят е отбелязал за наблюдение чрез бутона Наблюдение от хоризонталната лента с бутони горе на страницата, или чрез отметката Наблюдаване на страницата в режим на редактиране. Наблюдаването на една страница автоматично води до наблюдаване и на нейната прилежаща беседа. Освен в списъка за наблюдение, отбелязаните страници могат да се следят и от списъка с последните промени, където се открояват в получер шрифт.


За отбелязаните за наблюдение страници, потребителите могат да избират дали да виждат:

 • настъпилите малки промени,
 • редакциите, извършвани от ботове,
 • собствените редакции,
 • редакциите, направени от анонимни потребители,
 • редакциите от регистрирани потребители.

По подразбиране всички тези редакции се появяват в списъка за наблюдение.

Също според стандартните настройки следните страници не се добавят автоматично за наблюдение, но могат да бъдат избрани по желание:

 • създадените от потребителя страници,
 • редактираните от потребителя страници,
 • страниците, които потребителят е преместил.

Администраторите имат още една допълнителна опция за наблюдение: на изтритите от тях страници.

В Уикипедия са предвидени различни начини за търсене на информация по ключови думи, като обикновено първият и най-често използван инструмент е уики-търсачката, която се намира на всяка страница в сайта.


Следните няколко потребителски настройки могат да се направят по отношение на търсачката.

 • Брой резултати на страница, по подразбиране 20. В случай че броят резултати, върнати при дадено търсене, се окаже по-голям от числото, което сте указали в това поле, най-горе и най-долу на страницата ще се появяват препратки към следващите страници с резултати.
 • Брой редове за резултат, по подразбиране 5. Числото отговаря на броя редове, в рамките на които, ако бъде намерена ключовата дума, ще бъде изведен и окръжаващият думата контекст. Под ред се разбира началото на всеки нов абзац в режим на редактиране, като в това число влизат и празните редове, разделящи абзаците. Указването на стойност 5000 или повече гарантира появата на контекст за всяко срещане на търсената дума.
 • Брой знаци от контекста на ред, по подразбиране е 50. Това е ограничението на броя знаци в контекста, окръжаващ търсената дума.
 • Изключване на AJAX предположенията
 • Избор на именни пространства, в които по подразбиране да се прави търсене. Стандартната настройка е да се търси само в основното именно пространство, това на статиите. В рамките на отделното търсене тези именни пространства могат допълнително да се избират от менюто в Специални:Търсене.

Други настройки

редактиране

В менюто „Други настройки“ можете да укажете и други свои предпочитания за това как ще виждате съдържанието на Уикипедия на екрана си.

 • Праг за форматиране на препратки към мъничета – позволява различното оцветяване (в кафяво) на препратки към страници, съдържащи под определения от вас брой знаци. Допълнителна информация за тази опция има на en:Help:Link#Stub_feature. По подразбиране опцията има стойност 0, което означава, че е неактивна.
 • Подчертаване на препратките с три възможности: „никога“, „винаги“ или „според настройките на браузъра“.
 • Показване на невалидните препратки, по подразбиране с червена препратка.
 • Двустранно подравняване на абзаците, които по подразбиране са подравнени само вляво.
 • Номериране на заглавията, изключена по подразбиране възможност имената на разделите автоматично да се номерират, без значение дали има или не съдържание на страницата.
 • Показване на съдържание (за страници с повече от три раздела), включено по подразбиране. Може ръчно да се настройва за всяка отделна страница чрез вълшебните думички __TOC__ и __NOTOC__.
 • Без складиране на страниците, изключена по подразбиране, т.е. страниците се складират (кешират).
 • Показване на препратки за достъпност от типа „Към…“
 • Без показване на съдържанието на страницата при преглед на разлики, включена по подразбиране, т.е. при сравняване на версии от историята на страницата ще се виждат само разликите във версиите. Ако изключите тази малко по-ресурсоемка настройка, освен разликите, ще ви се зарежда и актуалното съдържание на страницата.
 • Показване на скритите категории, изключена по подразбиране. Категориите могат да бъдат скривани от страниците чрез вълшебната думичка __HIDDENCAT__. Ако активирате тази опция, ще продължите да ги виждате.

Джаджите са малки потребителски скриптове към уики-софтуера, написани на Javascript или CSS, които някои уикипедианци са създали за собствено ползване, а впоследствие са добавени към общите настройки на уикито за ползване и от другите потребители. Списъкът на всички налични джаджи е даден в специалната страница Джаджи. Списък на джаджите подредени по брой на активиралите ги потребители може да се намери на страницата Специални:GadgetUsage. За повече информация вижте Wikipedia:Gadget в Уикипедия на английски език и Extension:Gadgets в Mediawiki.org.