Международна търговия

Международната търговия e съвкупността от международни търговски отношения (двустранни и многостранни) между страните в света, насочени към размяна на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности – патенти, лицензи и др. Когато се имат предвид такива отношения между всички държави, то тогава се говори за световна търговия. Според критерия на обхват на държавите (географски, политически, езиков или друг) се използват съответни понятия – континентална, зонална, регионална търговия и др.

На практика международната търговия включва няколко групи отношения:

  • двустранните търговски отношения – съвкупността от външнотърговските отношения на всички страни в света;
  • междугруповите търговски отношения – между отделните формирования като ЕС, търговски, митнически и други групировки;
  • многостранните търговски отношения – както на световно ниво, така и на отраслово и браншово ниво (според вида на обхватите стоки и услуги).

Обикновено под „международна търговия“ се подразбират предимно преките междуфирмени търговски отношения, докато останалите са предмет на разглеждане на международните икономически отношения.

От гледна точка на статистиката съвкупността от обемите на външната търговия на всички страни дава обема на световната търговия.

Водещи сили в международната търговия

редактиране

Таблицата представя страните с най-голямо участие в международната търговия през 2011 г. съобразно данните на Световната търговска организация от април 2012 г.[1] Сумите са в милиарди Щатски долари.

Европейският съюз е член на СТО и като такъв е представен в таблицата. В скоби се отчита позицията му сред останалите страни като се изключват вътрешната търговия и самите държавите членки.

Позиция Страна Износ Внос Общо
Стоки Услуги Общо Стоки Услуги Общо
0 (1)   Европейски съюз 2131 789 2920 2344 639 2983 5903
1 (2)   САЩ 1481 578 2059 2265 391 2656 4715
2 (3)   Китай 1899 182 2081 1,743 236 1979 4060
3 (-)   Германия 1474 253 1727 1254 284 1538 3265
4 (4)   Япония 823 143 966 854 165 1019 1985
5 (-)   Франция 597 161 758 715 141 856 1614
6 (-)   Великобритания 473 274 747 636 171 807 1,554
7 (-)   Нидерландия 660 128 788 597 118 715 1503
8 (-)   Италия 523 107 630 557 115 672 1302
9 (5)   Южна Корея 555 94 649 524 98 622 1271
10 (6)   Хонг Конг 456 121 577 511 56 413 1144
11 (-)   Белгия 476 86 562 461 82 543 1105
12 (7)   Канада 452 74 526 462 99 561 1087
13 (8)   Индия 297 148 445 451 130 581 1026
14 (9)   Сингапур 410 125 535 366 110 476 1011
15 (10)   Русия 522 54 576 323 90 413 989
16 (-)   Испания 297 141 438 362 91 453 891
17 (11)   Мексико 350 15 365 361 25 386 751
18(12)   Тайван 308 46 354 281 41 322 676
19(13)   Австралия 271 50 321 244 59 303 624
20(14)   Бразилия 256 37 293 237 73 310 603

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране