Отваря главното меню

Менталингвистиката е наука, която изучава езика и мисленето.

Тя гласи, че езикът е като ключов фактор за възникване на мисълта и мисълта като обвивка, като терен, на който да се развива езика, т.е. възникване на абстрактно умение.

Менталингвистиката изучава сетивата, усещанията, възприятията, представите и понятията от мисловния акт.

Другата наука, която изучава езика и мисленето е психолингвистиката.

ИзточнициРедактиране


Вижте същоРедактиране