Сетиво е всяка от шестте способности, които позволяват на човека и голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и равновесие. Тъй като усещането за равновесие е добавено впоследствие, все още много често се говори за пет сетива.[1]

Допълнително като за сетива се говори и за усещането за болка или за топлина/студ.

Сетивността за допир и натиск е проявена най-добре при повърхности на дисталните фаланги на пръстите. При рязка температурна промяна се различава температурна разлика до 0,5 °C, докато при бавна – разлики от 5 до 7 градуса остават неразпознати. Рецепторите, възприемащи болката се наричат ноцирецептори. Различават се два вида болка: остра (отчетлива) и пареща (притъпена).

Сетивата са се развили в различна степен при хората и при другите живи същества. Информацията от сетивата се предава и разбира от специални сензорни клетки (рецептори).

Шесто чувство

редактиране

Извън традиционната наука се говори и за т.нар. „шесто чувство“. Под него се разбира интуиция (усет) или свръхестествени (парапсихологични) способности, като телепатията, ясновидството или възприемането на електрически или магнитни явления от хора и животни.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. The knowledge book: Everything you need to know to get by in the 21st century, с. 94, Peter Delius Verlag GmbH, Berlin, 2007