Меркантилизмът е икономическа теория, смятана за форма на икономическия национализъм [1], появила се в края на XV и началото на XVI век в Италия, но истинското си изражение намира в политиката на Англия след победата над Нидерландия.

„Пристанище по залез“ на Клод Лорен, нарисувана около 1639 г., кулминацията на епохата на меркантилизма

Понятие редактиране

Понятието меркантилизъм произлиза от латинската дума mercor – „купувам“ и mercary – „развивам търговия“. Съществуват ранен и късен меркантилизъм. При ранния водеща идея е при всяка сделка износът да надвишава вноса, а при късния е възможно и обратното, но като цяло годишният баланс на държавата да бъде положителен. Всичко се концентрира върху парите под формата на благородни метали. В основата на меркантилизма стоят следните принципи:

 • богатството се създава от труда, но се изразява в злато и сребро;
 • конкуренцията е вредна, тя трябва да се избягва и предотвратява;
 • държавната власт е длъжна да привлече пари и да обезпечи монопола на националните търговци както на вътрешния, така и на външния пазар.

Представители редактиране

 
Френският министър на финансите и меркантилист Жан-Батист Колбер.

Представители в Англия са били Уилям Стафорд (ранен) и Томас Ман (късен), във Франция – Жан Боден, Франсоа Кене, Антоан Монкретиен и Жан-Батист Колбер, в Италия – Антонио Сера, Бернардо Даванцати и Гаспари Скаруфи, в Германия – Йохан Бехер, Филип Вилхелм фон Хьоринг и Йохан Хайнрих Юстий и в Русия – Юрий Крижами и Иван Посошков.

Принципи редактиране

Основни принципи на системата:

 1. обращението на пари е основна сфера на стопанството;
 2. абсолютна форма на богатството са парите (благородните метали);
 3. останалите блага са богатство само ако се реализират в пари;
 4. производството е само предпоставка за богатството;
 5. непосредствен източник на богатство и печалби е обращението;
 6. натрупването на богатството се извършва под формата на печалби от външната търговия или добива на благородни метали (виж и златна треска);
 7. вътрешната търговия само разпределя това богатство.

Приноси редактиране

Приносни моменти на меркантилистическата политика:

 • богатството е не в парите като такива, а в определените способи за тяхното добиване и употреба;
 • отдава приоритет на националната промишленост и на външната търговия за умножение на националното богатство;
 • теорията на „паричния баланс“ се заменя с теорията на „търговския баланс“ при натрупване на капитала (Развит меркантилизъм);
 • „парите отиват там, където се ценят повече“;
 • международните търговски отношения се отъждествяват с тезата: „печалбата за едни е за сметка на загубата на други“.

Предприемани мерки според идеологията на меркантилизма редактиране

 
„Заливът на Сан Марко по Великден“ на Каналето, ок. 1733
 • Високи мита, особено за промишлени стоки.
 • Забрана на колониите да търгуват с други нации.
 • Монополизиране на пазарите с щапелни права.
 • Забрана за износ на злато и сребро, дори и за плащания.
 • Забрана на търговията с чуждестранни кораби, например чрез Навигационни закони.
 • Субсидии за износ.
 • Насърчаване на манифактурното производство и промишлеността чрез директни субсидии.
 • Ограничаване на заплатите.
 • Увеличаване използването на вътрешни ресурси.
 • Ограничаване на вътрешното потребление чрез нетарифни бариери пред търговията.

Източници редактиране

 1. Mercantilism. The Concise Encyclopedia of Economics. Линк от 14-03-2010

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране