Мехмед Дилавер паша (на турски: Mehmed Dilaver Paşa) е османски офицер и чиновник. Заема валийски постове в империята. През май 1840 година става румелийски валия и остава на поста до юли същата година. От декември 1840 до май 1841 година е валия на Бурсенския еялет (Хюдавендигар).[1]

Мехмед Дилавер паша
Mehmed Dilaver Paşa
османски администратор
Починал
1843 г.

Умира в 1843 година.[1]

Бележки редактиране

  1. а б Kuneralp, Sinan: Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839 – 1922). Prosopoprafik Rehber. 2nd ed. Istanbul: Isis, 2003, 93.
? румелийски валия
(май 1840 – юли 1840)
Юсуф Мухлис паша Серезли
? бурсенски валия
(декември 1840 – май 1841)
Хасан Риза паша Джихан Сераскери