Мечислав Малецки

полски езиковед полонист, славист и диалектолог

Мечѝслав Бронѝслав Малѐцки (на полски: Mieczysław Bronisław Małecki) полски езиковед полонист, славист и диалектолог, професор в Ягелонския университет, член на Полската академия на знанията. Научните му интереси са в областта на историческата граматика на славянските езици, един от първите теоретици на лингвистичната география, съавтор с Кажимеж Нич на първия лингвистичен атлас в славистикатаAtlas językowy polskiego Podkarpacia (1934).[1]

Мечислав Малецки
Mieczysław Małecki
полски езиковед
Роден
Mieczysław Bronisław Małecki
Починал

Националност  Полша
Учил в Ягелонски университет
Работил в езиковед, университетски преподавател
Научна дейност
Област историческа граматика
Учил при Игнаци Хшановски, Ян Лош, Ян Розвадовски, Кажимеж Нич, Станислав Вендкевич
Работил в Ягелонски университет
Видни студенти Франчишек Славски, Куйо Куев, Збигнев Голомб, Алфред Заремба
Публикации
 • Atlas językowy polskiego Podkarpacia
 • Archaizm podhalański
 • Przegląd słowiańskich gwar Istrii
 • Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem)
Титла професор
Членува в Полска академия на знанията
Семейство
Баща Михал Малецки
Майка Бронислава Гродецка

През пролетта на 1933 година прави теренни проучвания върху говора на жителите на солунските села Сухо (2 месеца) и Висока (1 месец). Събраните материали издава в излязлата в две части монография „Два македонски говора (Сухо и Велика в солунско)“ (на полски: Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem)).[2]

На 6 ноември 1939 година е арестуван от немските окупационни власти в рамките на акцията „Sonderaktion Krakau“. Пребивава последователно в концентрационните лагери „Заксенхаузен“ и „Дахау“. След освобождението си ръководи нелегалната образователна дейност на университета.[3]

ТрудовеРедактиране

 • Archaizm podhalański (1928)
 • Przegląd słowiańskich gwar Istrii (1930)
 • Charektyrystyka gwary Cuców na tie sąsiednich dialektów czarnogórskich (1931)
 • Słowiańskie osadnictwo Istrji w świetle badań językoznawczych (1931)
 • Znaczenie Dubrovnika dla jedności językowej Serbów i Chorwatów (1931)
 • Atlas językowy polskiego Podkarpacia (1934) – в съавторство с Кажимеж Нич
 • Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem) (2 части, 1934 – 36)
 • Je̦zyk polski na południe od Karpat (1938)
 • Z zagadnień dialektologii macedońskiej (1938)
 • Nowsze kierunki dialektologii (1938)
 • Gwary słowiańskie w Banacie rumuńskim (1938)
 • Najstarszy literacki je̜zyk Słowian (1947)

За негоРедактиране

 • Милетич, Л. Мечислав Малецки за разграничаването на богданските говори в югоизточна Македония, Lud słowiański, Kraków, 1933, s. 90 – 130.
 • Мирчев, К. Професор Малецки за някои от проблемите на македонскта диалектология, Македонски преглед, XI, 1939, кн. 3 – 4, с. 169 – 179.
 • Мирчев, К. Проф. Мечислав Малецки, Език и литература, кн. 1, с. 68 – 69
 • Карас, М. Записки по история на краковската лингвистика. В чест от 30-годишнината от смъртта на Мечислав Малецки, Литературен живот, бр. 1295 от 21 ноември 1976 г.
 • Бояджиев, Т. Мечислав Малецки и българската диалектология, От Висла до Марица, Краков, 1981.
 • Мошински, Л. Значението на диалектоложките проучвания на Григоревич и Малецки за установяване на прародината на староцърковнославянския език, Acta Universitatis Lodzienis. Folia linguistica, 12, 1986, p. 125 – 132.
 • Иванов, Й. Двойно ударение в българския език, Изв. на Института за български език, кн. XX, с. 187 – 224.
 • Иванов, Й. Приносът на проф. Мечислав Малецки за проучването на югозападните български говори, Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 29, кн. 1, Филология, Пловдив, 1991, с. 5 – 12
 • Младенов, М. Мечислав Малецки, Кирило-Методиевска енциклопедия, т. II, С., 1991, с. 598 – 600.
 • Иванова, Д. Сто години от рождението на Мечислав Малецки, Българистика, 7/2003, Ак. изд. „Марин Дринов“. С., 2003, с. 67 – 72.
 • Rusek, Jerzy, Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2005, ISBN 83-233-1954-5

БележкиРедактиране

 1. ((pl)) Mieczysław Małecki. Encyklopedia.pwn.pl. Посетен на 17 септември 2018 г.
 2. ((pl)) Małecki, Mieczysław. Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w soluńskiem), Część I: Teksty. Kraków, Drukarnia, Uniwersytetu JagIellońskiegC, 1934. с. VII.
 3. ((pl)) Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. Poczytaj.pl. Посетен на 18 септември 2018 г.