Миещи вещества е групово наименование на повърхностноактивни химични съениния, използвавни за почистване. Те обединяват сапуните, детергентите и други лиотропни мезогени.

Молекулите на миещите вещества са съставени главно от леки атоми (C, H, O, N, P, S), алкални, алкалоземни и амниеви катиони (Li+, Na+, K+, Rb+, Mg2+, Ca2+, NH+
4
) и халогенни аниони (F-, Cl-, Br-).[1]

Пръчковидните молекули са най-разпространени. За тези съединения са характерни хидрофилна полярна глава (добре разтворима във вода) и липофилна или хидрофобна неполярна опашка (слабо разтворима във вода, но разтворима в неполярни разтворители).[2] Опашката обикновено съдържа една или няколко алкилови вериги с различна дължина и наситеност. Полярната глава съдържа йони, цвитерйони или диполни молекули.

Класификация

редактиране

Сапуните са алкални соли на висшите мастни киселини. Те имат малка хидрофилна група, могат да се дисоциират във вода. Другата част от молекулата е линейната въглеводородна верига, която може да бъде наситена или ненаситена. Те са известни на чонечестното и използвани от древността. Произвеждат се чрез осапунване.

Детергенти

редактиране

Йонните детергенти са синтетични миещи вещества със сапуноподобна структура и също се дисоциират във вода. Делят се на катионни и анионни.[2]

Нейонните детергенти са синтетични миещи вещества от цвитерйонен или диполен вид.

Източници

редактиране
  1. Головински, Евгени. Вселената, наречена вещество. София, Издотелство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 1992. ISBN 954-430-158-5. с. 82 – 90.
  2. а б Петров, Александър. Физика на живата материя. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2014. ISBN 978-954-322-799-0. с. 27 – 30.