Синтетично миещо вещество

Синтетични миещите вещества представляват алкални соли на естерите на алкилсулфоновите киселини. Имат измиващо действие, подобно на сапуните, но са различни по състав. Не хидролизират и не увреждат тъканите. Могат да се смесват с други вещества. Разтворите на синтетичните миещи вещества имат неутрален характер – pH≈7. Синтетичните миещи вещества не се влияят от твърдостта на водата и от нейното pH. Те са продукт изцяло на синтетичната биологична химия. Изградени са основно от алкилосулфати и алкилосулфонати, които подобно на сапуна имат дълъг водороден остатък неразтворим във вода и полярна група остатък от сулфатна или сулфонова група, която е разтворима във вода.

Някои от недостатъците на синтетични миещи вещества:

Източници редактиране