Микологията е наука за гъбите. Както всички биологични науки, микологията бива обща и специална.

Agaricus subrutilescens

Обща микологияРедактиране

Изучава морфологията, физиологията и всички останали биологични особености, които са присъщи за повечето гъби.

Специална микологияРедактиране

Изучава особеностите на гъбите от различните систематични групи.