Милан Недков (на македонска литературна норма: Милан Недков) е виден юрист от Република Македония, председател на Конституционния съд на Република Македония от 1997 до 2000 година.[1][2]

Милан Недков
Милан Недков
юрист от Република Македония
Роден
Починал

Образование Скопски университет
Право
Образование Скопски университет
Работил в Скопски университет

БиографияРедактиране

Роден е в 1931 година в град Кавадарци, тогава в Кралство Югославия. В 1957 година завършва Юридическия факултет на Скопския университет. Работи в Министерството на вътрешните работи и в Секретариата на Изпълнителния съвет за законодателство. Специализира в Института за обществени науки в Белград. В 1960 година е избран за асистент в Юридическия факултет в Скопие. В 1965 година защитава докторат по право. В 1974 година е избран за редовен професор в Юридическия факултет и преподава наука за управлението и търговско статусно право. Дълги години е раководител на Отделението за политологични изследвания на Института за социологически и политико-правни изследвания в Скопие, като четири години е директор на Института. Дълги години е главен и отговорен редактор на списанието за теоретични въпроси „Погледи“. Автор е на много студии, учебници, статии и есета.[2]

От 1994 до 2003 година е съдия в Конституционния съд на Република Македония, а от 1997 до 2000 година е и негов председател.[2]

Умира на 18 април 2018 година.[1][3]

БиблиографияРедактиране

 • Недков, Милан, Димитар Мирчев. Студентската 1968 година. Скопје, Студентски збор, 1970.
 • Санација на организациите на здружениот труд, Скопје, 1988.
 • Преоден период на претворање на организациите на здружениот труд во претпријатија, Скопје, 1989.
 • Работниот однос и неговото правно уредување, Скопје, 1990.
 • Организирањето на општественото претпријатије како акционерско друштво односно друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост, Скопје, 1990.
 • Акционерско друштво, Скопје, 1990.
 • Коментар на Законот за претпријатијата и Законот за општествениот капитал, Скопје, 1990. (монография)
 • Приватизација на општествениот капитал во Република Македонија, Скопје, 1991. (студия, съавтор)
 • Статутот и неговото место во уредувањето на односите во акционерското друштво, Скопје, 1991.
 • Уредување и раководење со претпријатијата, Скопје, 1991.
 • Настанување на холдинг претпријатието, Скопје, 1991.
 • Судбината на интерните акции, Скопје, 1992.
 • Коментар на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Скопје, 1993. (монография, съавтор)
 • Коментар на преодните и завршните одредби на Законот за трговските друштва, Скопје, 1996. (монография)
 • Основање на трговското друштво, Скопје, 1996. (монография)
 • Одлучување и управување со друштвата на капиталот, Скопје, 1997. (монография)
 • Намалување на основната главнина на акционерското друштво, Скопје, 1999.

БележкиРедактиране

 1. а б Почина Милан Недков, беше македонски професор и уставен судија. // Курир, 18 април 2018 г. Посетен на 23 май 2019 г.
 2. а б в д-р Милан Недков. // Уставен суд на Северна Македонија. Посетен на 23 май 2019 г.
 3. Малески, Денко. In Memoriam Професор Милан Нетков: човек достоен за почит. // PLUS INFO, 18 април 2018 г. Посетен на 23 май 2019 г.
Йован Проевски председател на Конституционния съд на Република Македония
(1997 – 2000)
Тодор Джунов