Конституционен съд на Северна Македония

Конституционният съд на Северна Македония (на македонска литературна норма: Уставен суд на Северна Македонија) е конституционен орган, който се произнася по конституционосъобразност и законосъобразност в Северна Македония.

Конституционен съд на Северна Македония
Уставен суд на Република Северна Македонија
Archeological Museum of Macedonia (by Pudelek).jpg
Информация
Основан 1963 г.
Тип конституционен съд
Седалище Скопие
Езици т.нар. македонски
Състав 9 съдии
www.ustavensud.mk

Съставен е от 9 съдии, които се избират от Събранието на Република Македония с обикновено мнозинство от общия брой на всички депутати (т.е. 60+1 или 70+1). Мандатът на съдиите е 9 години без право на повторен избор.

За членове на Конституционния съд се избират изтъкнати юристи с високи професионални качества съгласно Конституцията на Северна Македония. Измежду членовете си конституционният съд избира председател, който е с мандат 3 години без право на повторен избор.

ПредседателиРедактиране

Име Години
Перо Д. Коробар 1963 – 1974
Асен Групче 1974 – 1979
Гога Николовски 1979 – 1984
Владимир Митков 1984 – 1986
Димче Козаров 1986 – 1987
Фиданчо Стоев 1987 – 1989
Йордан Арсов 1989 – 1994
Йован Проевски 1994 – 1997
Милан Недков 1997 – 2000
Тодор Джунов 2000 – 2003
Лиляна Ингилизова–Ристова 2003 – 2006
Махмут Юсуфи 2006 – 2007
Трендафил Ивановски 2007 – 2010
Бранко Наумоски 2010 – 2013
Елена Гошева 2013 – 2016
Никола Ивановски 2016 – 2019
Сали Мурати 2019 -

БележкиРедактиране