Отваря главното меню

Конституционен съд на Северна Македония

Конституционният съд на Северна Македония (на македонска литературна норма: Уставен суд на Северна Македонија) е конституционен орган, който се произнася по конституционосъобразност и законосъобразност в Северна Македония.

Съставен е от 9 съдии, които се избират от Събранието на Република Македония с обикновено мнозинство от общия брой на всички депутати (т.е. 60+1 или 70+1). Мандатът на съдиите е 9 години без право на повторен избор.

За членове на Конституционния съд се избират изтъкнати юристи с високи професионални качества съгласно Конституцията на Северна Македония. Измежду членовете си конституционният съд избира председател, който е с мандат 3 години без право на повторен избор.

ПредседателиРедактиране

Външни препраткиРедактиране