мили- (на латински: mille - хиляда) е десетична представка от система SI, въведена през 1795 г. Бележи се с m и означава умножение с 10-3 (0,001, една хилядна).

Мили-
(на латински: mille)
Означение: m
Стойност: 10-3 (0.001)
Година на въвеждане: 1795 г.

Примери:

900 ml = 900 × 10-3 l = 0,9 l
23 mm = 23 × 10-3 m = 0,023 m
450 mV = 450 × 10-3 V = 0,45 V

Вижте също редактиране