Мимика (на гръцки: μιμιχοζ – подражаване) е изразително движение на мускулите на лицето, чрез което се показва едно или друго чувство или емоция - радост, тъга, и тн. Мимиките се извършват рефлекторно, но има и случаи, когато това става съзнателно и преднамерено - например мимиката при актьорите, която е важен елемент от актьорското майсторство.

Мимика на Тайра Банкс

Мимиката, заедно с говора, е едно от средствата за комуникация между хората. Тя може да се счита за синоним на изражение на лицето или гримаса и издава емоционалното състояние на човек в определен момент.

Вижте също Редактиране

Външни препратки Редактиране