Северният бряг на Миндоро

Миндоро е остров в Тихи океан. Той е четвъртият по площ остров на Филипини.