Министерство на хранителната промишленост на България

историческо министерство

Министерство на хранителната промишленост (МХП) е държавна институция в България с ранг на министерство, съществувало в периодите 1956-1959 и 1966-1968 година.

История редактиране

Създадено е с указ № 502 от 30 декември 1956 година[1] от реорганизацията на Министерството на доставките и следните управления: Захарна индустрия, Консервна индустрия, Хранителна промишленост, Маслено-сапунена и парфюмерийна промишленост, Винпром, Преработка на зърнени храни, Тютюнева промишленост и Месопромишлеността и от части на Министерството на леката и хранителната промишленост и предприятията на хранителната промишленост. Основна задача на министерството е да осъществява ръководството и организацията на управленията и предприятията на хранителната промишленост.[2] Закрито е на 12 март 1959 година със Закона за ускоряване развитието на народното стопанство, подобряване на материалното и културното състояние на народа и преустройство на държавното и стопанското ръководство.[3]

С указ № 538 от 30 юни 1966 година е създадено наново, като Комитетът по хранителна промишленост е преименуван.[4] Ръководи и отговаря за цялостната дейност на обединенията, институтите, организациите и предприятията в своята система. То одобрява разработените от тях мероприятия по изпълнение на производствените и финансовите планове; ръководи и контролира дейността им по комплектуването с кадри; одобрява производствените и материално-битовите условия, правилното разпределение и използване на работната сила, правилното финансиране, кредитиране и изразходване на паричните средства и материалните ценности, осъществяването на най-строг режим на икономии; организира отчетността; утвърждава балансите на своите предприятия. Към министерството са включени предприятията на захарната, консервната и маслодобивната промишленост, предприятията на винарската и пивоварната промишленост, зърнените храни, месопромишлеността, млекопреработването, рибното стопанство, отрасловото предприятие ДМСИ „Черноморски солници“ (Бургас), научноизследователски институти и обединения.

С указ № 1156 от 27 декември 1968 година е обединено заедно с Министерството на земеделието в Министерство на земеделието и хранителната промишленост.[5][6]

Структура редактиране

 • Централно управление
  • Ръководство
   • министър
   • заместник-министри
   • главен секретар
  • Отдели (1956 – 1959)
   • Планово-статистически
   • Производствено-технически
   • Финансово-счетоводен
   • Изкупуване
   • Труд и работна заплата
   • Рибарство и Капитално строителство
  • Отдели (1966 – 1968)
   • Организационен
   • Международни връзки и научно-техническо сътрудничество
   • Капитално строителство
   • Технически прогрес и подготовка на кадри
   • Планово-икономически
   • Финансово-счетоводен
   • Организация на труда и работната заплата
   • Вътрешна реализация и материално-техническо снабдяване
   • Външна търговия
   • Качествен контрол
   • Финансово-ревизионен контрол.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. Назначено с Указ № 502 от 30 декември 1956 г., обнародван в „Известия на Президиума на Народното събрание“, брой 1, от дата 1 януари 1957 г.
 2. Методиев В., Стоянов Л. Българските държавни институции 1879-1986. София, 1987. с. 260 – 261.
 3. Цураков 2010, с. 275, 276.
 4. БДИ 1987, с. 399.
 5. Цураков 2010, с. 579.
 6. Закрито с Указ № 1156 от 27 декември 1968 г., обнародван в „Известия на Президиума на Народното събрание“, брой 1, от дата 1 януари 1969 г.