Министерство на строежите и пътищата

Министерството на строежите и пътищата (МСП) е историческо министерство в България, съществувало в периода 1947 – 1953 година.

Създадено е през 1947 г. въз основа на чл. 39 от Димитровската конституция. Министерството е „върховен орган на държавното управление по техническо-строителните въпроси в страната“[1]. Под юрисдикцията на министерството са всички технически служби, корпоративни организации, народни съвети и обществени институти. Сред задачите на министерството са да проучва, проектира и строи държавни и обществени сгради, пътища, мостове, канализация и други.

Министерството се състои от кабинет на министъра, експертен съвет, административно отделение, институт за изпитване на материали и земна техника, централна проектантска организация, строителни обединения, Управления на строежите, пътищата, планирането, отчетност и контрол.

Закрито е с указ № 46 от 11 февруари 1953 г. [2]

Министри на строежите и пътищата 1947 – 1953

редактиране
Име
(Роден-Починал)
Начало на мандата Край на мандата Дни на упр. Партия/Коалиция Правителство
1 Манол Сакеларов
(1895 – 1954)
11 декември 1947 13 август 1949 611 БКП 65
2 Благой Иванов
(1898 – 1951)
13 август 1949 20 януари 1950 160 БКП 65
3 Благой Иванов
(1898 – 1951)
20 януари 1950 21 ноември 1951 670 БКП 66
4 Иван Винаров
(1896 – 1969)
21 ноември 1951 8 ноември 1952 353 БКП 66
5 Марин Грашнов
(1919 – 2004)
8 ноември 1952 11 февруари 1953 95 БКП 66
  1. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879 – 1986, С. 1987, с. 240
  2. Методиев В., Стоянов Л., Българските държавни институции 1879 – 1986, С. 1987, с. 240