Митната ставка, в Митническата тарифа на дадена държава или група държави (митнически съюз), представлява налагане на конвенционални или автономни мита.