Михаил Поповилиев е български юрист. Той е роден през 1873 година в Търново.[1] През 1893 година завършва право в Париж, където продължава образованието си с курс по дипломация и докторат по право (1897).[2] От 1899 година е преподавател по международно право във Висшето училище (днес Софийския университет „Свети Климент Охридски“), през 1909 – 1910 година е и негов ректор. От 1906 година е действителен член на Българското книжовно дружество (днес Българска академия на науките).[3] Участник в дипломатическата делегация по подготовката на Лондонския мирен договор от 30 май 1913 г. Умира през 1928 година в София.

Михаил Поповилиев
български юрист
Роден
Починал
Право
Работил вСофийски университет

Библиография

редактиране
  • Поповилиев, Михаил. Нравственост, право и държава. 1900.
  • Поповилиев, Михаил. Енциклопедия и обща теория на правото. 1905.
  • Поповилиев, Михаил. Международното частно право и неговата правна природа II // Годишник на Софийския университет 1905-1906. София, Придворна печатница, 1906. с. 1-56. Посетен на 12 юли 2018.
  • Поповилиев, Михаил. Международното частно право и неговата правна природа II // Годишник на Софийския университет 1906-1907. София, Придворна печатница, 1908. с. 3-240. Посетен на 12 юли 2018.
  1. Алманах на Софийския университет 1888 – 1928, Кратка история на университета с животописни и книгописни сведения за преподавателите и асистентите от основаването на висшето училище насам. Университетска библиотека № 91, 1929. с. 434.
  2. POPOVILYEFF, Michail. Du Rapport à Succession des Libéralités En Droit Civil Français et Européen et au point de vue Droit International privé. Paris, LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE ANCIENNE ET MODERNE Édouard DUCHEMIN, 1897. Посетен на 16 май 2018.
  3. Генов, Георги. Поменик на Българската академия на науките: Доктор Михаил Поповилиев (4 ноемврий 1873 - 20 декемврий 1928 г.) // Летопис на Българската академия на науките (12). 1931. с. 171 - 178.

Външни препратки

редактиране