Юристът е човек, който се занимава професионално с право. В наши дни той обикновено трябва да е завършил висше юридическо образование и придобил юридическа правоспособност.

Някои юридически професии са: съдия, адвокат, прокурор, следовател и други.

Лице, занимаващо се научно или практически с право. Студент по право.