Отваря главното меню

Юристът е човек, който изследва и изучава юриспруденцията (правната теория или съдебната практика)[1]. Такъв човек може да работи като преподавател по право (теоретик), практик или да съчетава и двете. В наши дни юристът обикновено трябва да е завършил висше юридическо образование и да е придобил юридическа правоспособност[2].

Някои юридически професии са: съдия, адвокат, прокурор, следовател, юрисконсулт, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вспиванията и други.

Като юрист може да се обозначи още лице, занимаващо се научно или практически с право, както и студента по право.

Известни български юристиРедактиране

Известни български юристи университетски преподаватели са Венелин Ганев, Цеко Торбов, Стоян Данев, Йосиф Фаденхехт, Любен Диков, Константин Кацаров, Иван Апостолов, Петър Абрашев, Стефан Бобчев, Никола Долапчиев, Иван Ненов, Александър Кожухаров, Витали Таджер, Любен Василев, Петко Стайнов, Живко Сталев, Димитър Силяновски, Стефан Баламезов и много други.

Юридическо образованиеРедактиране

За упражняване на юридическа професия се изисква придобито висше юридическо образование (със степен магистър), както и придобита юридическа правоспособност[3] Юридическо образование се придобива в юридическите факултети. В България има няколко юридически факултета, сред които най-старият е този на Софийският университет (1892 г.[4]). Множество юридически дисциплини се изучават от 1920 г. и в Университета за национално и световно стопанство[5], а в 1991 г. е формиран и самостоятелен юридически факултет. Право се изучава още в Пловдивския университет, Великотърновския университет и др.

ИзточнициРедактиране

  1. Jurist". Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM. Oxford: Oxford University Press. 2009.
  2. Съгласно закона за съдебната власт
  3. Съгласно Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 от 26 април 2017 г.
  4. www.uni-sofia.bg
  5. Aurea Златни правила, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 7