Мобилен интернет

(пренасочване от Мобилен уеб)
Уебсайт ове с направен ре-дизайн за мобилни екрани с различни размери: смартфони, нетбуци, таблети, лаптопи, с екран на десктоп най-отдясно за сравнение.

Мобилен интернет се отнася до мобилната интернет връзка, която предоставят мобилните оператори.

Потребителят ползва Интернет услуги чрез мобилно устройство [1], като смартфон, таблет или друго подобно, свързано към мобилна или друга безжична мрежа. Мобилният интернет предоставя и възможност за ползване на IP телефония.

Мобилният интернет непрекъснато нараства като дял в общото ползване на Интернет, като към 5 февруари 2014 това са 65% [2]

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране