Мобилизационен резерв

Вижте пояснителната страница за други значения на Мобилизация.

Запас пренасочва насам. За гръцко-румънския търговец вижте Евангелос Запас.

Мобилизационният резерв, по-рано наричан запас, се състои от:

  • хора, които са преминали начално военно обучение (вкл. и отбили задължителната военна служба), и
  • уволнили се или пенсионирани професионални офицери, сержанти, войници.
Разградският Дом на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва е в списъка на архитектурните паметници от местно значение.

Те са част от въоръжените сили на своята държава във военно време.

В България на военна служба в резерва (запасна военна служба) преминават мъжете над 30-годишна възраст; до тази възраст те могат да бъдат привиквани на редовна военна служба.

Мобилизация в Кралство Сърбия – сръбските войски се придвижват към границата, 1914 година.

Вижте също Редактиране

Източници Редактиране