Мобилизация във военното дело е комплекс от мероприятия за подготовка на военната структура, събиране на запасни и резервни военнослежещи и превеждане на стопанството и държавната инфраструктура във военно положение.

За първи път думата „мобилизация“ е използвана при провеждане на мероприятия в Прусия в периода 18501860 година.