Мотопед е дву- или триколесно возило с двигател с обем около 50 сm³ и скорост до 45 km/h. За управлението на мотопед в България се изисква категория „АМ"[1], която може да се придобие след навършване на 16-годишна възраст и при успешно положен изпит за управление на моторно превозно средство. Водачите на мотопеди нямат право да управляват тези превозни средства на автомагистрала, защото не могат да развият нужната скорост.

Мотопед

Етимология редактиране

Комбинация от думите „мотор" и „велосипед“ (от френски: moto- + от латински: pedis или pes, крак).[2]

Източници редактиране

  1. Чл. 150а., (2.1) // lex.bg, 2023. Посетен на 2024-02-11. категория АМ - мотопеди - двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 4, параграф 2, букви "а" и "б" от Регламент (ЕС) № 168/2013 (категория L1е и категория L2е), с изключение на тези с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 4, параграф 2, буква "е" и приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013 (категория L6e);
  2. мотопед // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2024-02-11.

Вижте също редактиране

 
Уикиизточник разполага с оригинални творби на / за: