Възраст е периодът от време, изминало от раждането. Възрастта се отчита посредством единиците за време, като основно се използва „година“.[1] Понятието „възраст“ отнесено за хората се използва главно в правото, а като по-общ термин – в много науки, изучаващи отношението на времето към дадено събитие. От философска гледна точка всяко събитие има свое начало, условно наречено „раждане“, и изминалото време от него може да се определи като възраст. За най-голяма възраст в познатата ни вселена се счита периодът от самото нейно „раждане“, изчисляван приблизително 13,73±0,12 млрд. години, базирано на наблюдения на реликтовото излъчване.[2]

КатегоризацияРедактиране

Отчитането на възрастта в човешкото развитие започва още от зачеването, като по време на бременността, възрастта на фетуса се определя от гестационната седмица. Започването на самостоятелно съществуване на организма се означава като раждане и с него започва отчитане на същинската възраст. Възрастта в началото се отчита с месеци, а впоследствие – години. Според възрастта на индивида се определят условни периоди:

В правото на Република България[3] са определени и следните категории за възрастта на индивидите:

 • малолетен – до 14 години;
 • непълнолетен – от 14 до 18 години;
 • пълнолетен – над 18 години.

Права и задължения при различна възрастРедактиране

Точните възрасти за различните права се различават в зависимост от държавните регулации, но като цяло се движат в общи рамки.

РажданеРедактиране

Първото право на човек, възникващо още при зачеването му, е да е наследник на бащата при евентуалната му смърт по време на бременността на майката, като правото се получава след раждането. След раждането си всеки човек има право на:

3 месецаРедактиране

Право да посещава детска ясла.

2 годиниРедактиране

Право да посещава детска градина.

6 – 7 годиниРедактиране

Право и задължение да посещава училище (предучилищна група).

14 годиниРедактиране

 • Право на избор на религия.
 • Право да излиза без придружител до 22 часа и с придружител след това.
 • Съгласие за осиновяване.
 • Документ за самоличност.
 • Наказателна отговорност.

16 годиниРедактиране

 • Сключване на брак.
 • Право да напусне училище.
 • Започване на работа при определени условия.
 • За България(само след завършен 10-ти клас) и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС от категории АМ и А1, в някои държави от ЕС и В1.[4]
 • Взимане на самостоятелни решения относно здравни грижи.

17 годиниРедактиране

За България: право на свидетелство за управление на МПС от категория В1.

18 годиниРедактиране

След достигане на пълнолетие, индивидът има право чрез действията си да придобива права и да поема задължения. Това включва носенето на пълна наказателна отговорност и право на всички действия, за които няма друго конкретно възрастово ограничение, например:

 • Разпореждане с личните финансови средства и използване на всички банкови услуги.
 • Сключване на договор и учредяване на юридическо лице.
 • Започване на работа.
 • Право на движимо и недвижимо имущество.
 • Право да купува различни стоки с възрастово ограничение като цигари, алкохол, пиротехнически средства, хазарт.
 • Свободно движение, ако няма други законови ограничения.
 • Право да състави завещание.
 • Гласуване на избори и право за кандидатиране на местни изборни длъжности (кмет, общински съветник).
 • За България и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС – категории А2, В, ВЕ, С1 и С1Е.[4]

Някои права се прекратяват при пълнолетие, като например правото на осиновяване, правото на издръжка и наследствена пенсия (за България може да продължи издръжката до 25 и пенсията до 26 години, ако лицето е учащ).

20 годиниРедактиране

За ЕС: право на свидетелство за управление на МПС – категория А, но ако има 2 години А2 (мин. възраст за А2 – 18 години), което се получава ако има 2 години А1 (мин. възраст за А1 – 16 години).[4]

21 годиниРедактиране

На тази възраст гражданите на Европейския съюз имат право да бъда избирани за народни представители в европейския и националния парламент. За България и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС от категории С, СЕ, D1 и D1Е.[4]

24 годиниРедактиране

За България: право на свидетелство за управление на МПС категория А (може и по-рано, ако притежава А2 от поне 2 години); за България и ЕС право на СУМПС категории D и DE. Реално 24 години е последното възрастово ограничение и достатъчно условие за всички категории МПС в повечето страни членки на ЕС; също така няма горна възрастова граница за СУМПС.[4]

40 годиниРедактиране

Според Конституцията на Република България всеки български гражданин може да се кандидатира за президент след навършване на 40-годишна възраст.

около 60 годиниРедактиране

В периода около 60 години в повечето държави възниква правото на пенсия, като според категорията труд и законодателството е възможно и по-ранно и по-късно пенсиониране.

Възраст при растениятаРедактиране

При някои дървесни видове, които растат в климатични пояси, характеризиращи се със смяна на сезоните, се образуват годишни пръстени в дървесината, по които може да се определя възрастта на растението.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. Възраст
 2. Five-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Data Processing, Sky Maps, and Basic Results (PDF). // nasa.gov. Посетен на 6 март 2008.
 3. Закон за лицата и семейството, в сила от 10.09.1949 г., I. Физически лица
 4. а б в г д Издаване на шофьорска книжка в ЕС