Вижте пояснителната страница за други значения на Възраст.

Възраст е периодът от време, изминало от раждането. Възрастта се отчита посредством единиците за време, като основно се използва „година“.[1] Понятието „възраст“ отнесено за хората се използва главно в правото, а като по-общ термин – в много науки, изучаващи отношението на времето към дадено събитие. От философска гледна точка всяко събитие има свое начало, условно наречено „раждане“, и изминалото време от него може да се определи като възраст. С производния термин „възрастен“ най-общо се означава индивид, който е достигнал зряла или напреднала възраст.[2] В трансакционния анализ „Възрастен“ е едно от трите его състояния, постулирани от Ерик Бърн.

Съществува и т.нар. умствена възраст – нивото на интелектуалното развитие, измерено с помощта на определени психометрични тестове. Понятието е въведено през 1905 г. от Алфред Бине, на когото дължим и първата метрична скала на интелигентността.

За най-голяма възраст в познатата ни вселена се счита периодът от самото нейно „раждане“, изчисляван приблизително на 13,73±0,12 млрд. години, базирано на наблюдения на реликтовото излъчване.[3]

Категоризация

редактиране

Отчитането на възрастта в човешкото развитие започва още от зачеването, като по време на бременността, възрастта на фетуса се определя от гестационната седмица. Започването на самостоятелно съществуване на организма се означава като раждане и с него започва отчитане на същинската възраст. Възрастта в началото се отчита с месеци, а впоследствие – години. Според възрастта на индивида се определят условни периоди:

В правото на Република България[4] са определени и следните категории за възрастта на индивидите:

 • малолетен – до 14 години;
 • непълнолетен – от 14 до 18 години;
 • пълнолетен – над 18 години.

Права и задължения при различна възраст

редактиране

Точните възрасти за различните права се различават в зависимост от държавните регулации, но като цяло се движат в общи рамки.

Първото право на човек, възникващо още при зачеването му, е да е наследник на бащата при евентуалната му смърт по време на бременността на майката, като правото се получава след раждането. След раждането си всеки човек има право на:

Право да посещава детска ясла.

Право да посещава детска градина.

6 – 7 години

редактиране

Право и задължение да посещава училище (предучилищна група).

 • Право на избор на религия.
 • Право да излиза без придружител до 22 часа и с придружител след това.
 • Съгласие за осиновяване.
 • Документ за самоличност.
 • Наказателна отговорност.
 • Сключване на брак.
 • Право да напусне училище.
 • Започване на работа при определени условия.
 • За България(само след завършен 10-ти клас) и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС от категории АМ и А1, в някои държави от ЕС и В1.[5]
 • Взимане на самостоятелни решения относно здравни грижи.

За България: право на свидетелство за управление на МПС от категория В1.

След достигане на пълнолетие, индивидът има право чрез действията си да придобива права и да поема задължения. Това включва носенето на пълна наказателна отговорност и право на всички действия, за които няма друго конкретно възрастово ограничение, например:

 • Разпореждане с личните финансови средства и използване на всички банкови услуги.
 • Сключване на договор и учредяване на юридическо лице.
 • Започване на работа.
 • Право на движимо и недвижимо имущество.
 • Право да купува различни стоки с възрастово ограничение като цигари, алкохол, пиротехнически средства, хазарт.
 • Свободно движение, ако няма други законови ограничения.
 • Право да състави завещание.
 • Гласуване на избори и право за кандидатиране на местни изборни длъжности (кмет, общински съветник).
 • За България и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС – категории А2, В, ВЕ, С1 и С1Е.[5]

Някои права се прекратяват при пълнолетие, като например правото на осиновяване, правото на издръжка и наследствена пенсия (за България може да продължи издръжката до 25 и пенсията до 26 години, ако лицето е учащ).

За ЕС: право на свидетелство за управление на МПС – категория А, но ако има 2 години А2 (мин. възраст за А2 – 18 години), което се получава ако има 2 години А1 (мин. възраст за А1 – 16 години).[5]

На тази възраст гражданите на Европейския съюз имат право да бъда избирани за народни представители в европейския и националния парламент. За България и ЕС: право на свидетелство за управление на МПС от категории С, СЕ, D1 и D1Е.[5]

За България: право на свидетелство за управление на МПС категория А (може и по-рано, ако притежава А2 от поне 2 години); за България и ЕС право на СУМПС категории D и DE. Реално 24 години е последното възрастово ограничение и достатъчно условие за всички категории МПС в повечето страни членки на ЕС; също така няма горна възрастова граница за СУМПС.[5]

Според Конституцията на Република България всеки български гражданин може да се кандидатира за президент след навършване на 40-годишна възраст.

след 60 години

редактиране

В периода след 60 години в повечето държави възниква правото на пенсия, както и други права. Тази възраст се определя от законодателството и колективните трудови договори, приети в съответната държава, като според категорията труд е възможно и по-ранно и по-късно пенсиониране.

Възраст при растенията

редактиране

При някои дървесни видове, които растат в климатични пояси, характеризиращи се със смяна на сезоните, се образуват годишни пръстени в дървесината, по които може да се определя възрастта на растението.

Възраст на Земята

редактиране

Възрастта на Земята според съвременните геолози е около 4,54 милиарда години, с точност ± 0,05 милиарда.[6] Възрастта на Земята е определена посредством радиоактивно датиране на материал от метеорити [7]. Тяхната възраст отговаря на възрастта на най-старите открити земни и лунни проби.

Възраст на Вселената

редактиране

Възрастта на Вселената във физическата космология е времето, изминало от Големия взрив до днес. Текущите измервания на възрастта на Вселената сочат, че тя е на 13,799 ± 0,021 милиарда години в модела Ламбда-CDM.[8][9]

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
 1. Възраст
 2. Възрастен, Онлайн речник
 3. Five-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Data Processing, Sky Maps, and Basic Results (PDF) // nasa.gov. Посетен на 6 март 2008.
 4. Закон за лицата и семейството, в сила от 10.09.1949 г., I. Физически лица
 5. а б в г д Издаване на шофьорска книжка в ЕС
 6. Age of the Earth // U.S. Geological Survey, 1997. Посетен на 10 януари 2006.
 7. Patterson, C., 1956, Age of meteorites and the earth: Geochimica et Cosmochimica Acta 10: 230 – 237.
 8. Planck Collaboration. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters (See PDF, page 32, Table 4, Age/Gyr, last column). // Astronomy & Astrophysics 594. 2015. DOI:10.1051/0004-6361/201525830. с. A13.
 9. Lawrence, C. R. Planck 2015 Results // 18 март 2015. Архивиран от оригинала на 2016-11-24. Посетен на 24 ноември 2016.