Музикална клавиатура

набор от съседни натискащи се лостове или клавиши на музикален инструмент

Музикалната клавиатура е набор от съседни натискащи се лостове или клавиши на музикален инструмент.

Музикална клавиатура (показани са три от деветте октави на пиано)
Илюстрация на пиано със стандартни 88 клавиша

Клавиатурите обикновено съдържат клавиши за свирене на дванадесетте ноти от западната музикална гама, като комбинация от по-големи, по-дълги клавиши и по-малки, по-къси клавиши, които се повтарят на интервал от една октава. Натискането на клавиш на клавиатурата кара инструмента да издава звуци:

Тъй като най-често срещаният клавишен инструмент е пианото, клавиатурната подредба често се нарича „клавиатура на пиано“.