Мех или Мях може да се отнася за:

  • Мях за течности – кожен съд за течности в който в миналото са се транспортирали или съхранявали мляко, вино, вода и др. течности;
  • Духало - изработено от кожа приспособление за създаване на въздух под налягяне. Използвал се е предимно в занаятчийските работилници за разгаряне на коксовите въглища, в античната металургия както и за създаване на налягане за някои видове музикални инструменти - орган, акордеон, гайда и др.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.