НАД

химично съединение
НАД
НАД
Обща информация
Наименование по IUPAC Никотинамид аденин динуклеотид
Други имена НАД
Молекулна формула C21H27N7O14P2
Моларна маса 663,43 g/mol
Външен вид бял прах
CAS номер [53-84-9]
Jmol-3D [1]
Свойства
Плътност и фаза – g/cm³, ?
Разтворимост във вода Разтворим
Точка на топене 160 °C (? K)
Точка на кипене -°C (? K)
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

НАД е съкратеното наименование на коензима никотинамид аденин динуклеотид. НАД е изграден от два нуклеотида: единият е АМФ (аденозинмонофосфат), а другият съдържа като азотна база един витамин – витамин PP. Химическото название е никотинамид. Двата нуклеотида са свързани чрез фосфорните си краища:

аденин-рибоза-Ф-Ф-рибоза-витаминРР
<нуклеотид-АМФ><друг нуклеотид>

НАД участва в окислително-редукционните процеси в клетката като акцептор на водород и начало на дихателните вериги.

Вижте също редактиране