Нек

пояснителна страница
(пренасочване от НЕК)

Нек може да се отнася за:

  • Нек – стълбовидно магмено тяло;
  • НЕК – японска телекомуникационна компания;
  • Нек – италиански певец;
  • НЕК – Национална електрическа компания на България.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.