Надсвирване в Стамболово

музикален фестивал в Стамболово, България

Надсвирването в Стамболово е фестивал на сватбарската музика, провеждан в Стамболово, България, от 1985 година.

Надсвирване в Стамболово
Информация
Място СтамболовоБългария
Активни години1985 – 1998, 2014
ЖанрСватбарска музика

Надсвирването, наричано официално Национална среща на оркестрите за народна музика, е организирано за пръв път на 16 – 17 септември 1985 година като продължение на предходни събития в Дълбок извор и Първомай. Замислено е от режима като опит да се канализира развитието на жанра на сватбарската музика, който придобива голяма популярност през 80-те години, но е маргинализиран от официалните медии и форуми за народна музика. Фестивалът има конкурсен характер, като журитата си поставят за цел да се борят с неодобрявани от властите черти на сватбарската музика – „ориентализми“, „цигания“, „самоцелен техницизъм“, „песни със съмнителен произход и уродливи текстове“.[1]

Въпреки това надсвирванията събират голяма публика и представят периодично на сцената си водещите изпълнители на сватбарска музика, като Оркестър „Тракия“ на Иво Папазов, Оркестър „Младост“ на Иван Милев, Оркестър „Канарите“ на Атанас Стоев.[1]

През 80-те и 90-те години са проведени осем надсвирвания, последвани от един по-късен опит за възстановяване на събитието:

  • 16 – 17 септември 1985
  • 20 – 21 септември 1986
  • 1988
  • 1990
  • 1992
  • 1994
  • 1996
  • 1998
  • 26 – 27 септември 2014
  1. а б Пейчева, Лозанка. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в новите времена. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2008. ISBN 978-954-322-257-5. с. 249 – 251.