Найлон (на английски: nylon) е търговското наименование на клас синтетични полиамидни влакна и пластмаси. Получават се чрез полимеризация на α,ω-аминомонокарбоксилни киселини или чрез полимеризация на алифатни диамини с алифатни дикарбонови киселини. Може да се получи и от ε-капролактам. В зависимост от броя на въглеродните атоми в диамина и дикарбоксилната киселина е и наименованието на съответния найлон. Например Найлон-6,6 е получен от хексаметилендиамин и адипинова киселина (полихексаметиленадипамид) или Найлон-6,10 – от хексаметилендиамин и себацинова киселина. Найлоните са термопластични материали с висока температура на топене, с голяма якост и ниска степен на износване. Използват се за изтегляне на нишки, изолации, опаковки и др.

Някои версии извеждат етимологията на „найлон“ от съкращението на Ню Йорк (NY) и първите букви на Лондон (LON), тъй като е продукт на съвместна разработка на американски и английски учени.

В България под найлон, особено за покривно фолио се подразбира като материал полиетилен, което като наименование е навлязло масово в бита.

Външни препратки

редактиране