Отваря главното меню

Народоосвободителна бригада „Гоце Делчев“

Народоосвободителна бригада „Гоце Делчев“ е военна единица, съставена от българи от Македония и политически затворници.

Създадена е след 9 септември 1944 година в град София с постановление на министерския съвет на България. За командир на бригадата е назначен Петър Трайков, а политически комисар е Мире Анастасов. Състои се от 4600 човека. Първия батальон на бригадата е изпратен към Македония на 30 септември, а втория на 7 октомври 1944 година. През октомври 1944 година е разформирована, а частите и са разпределени в Първа егейска ударна бригада, Деветнадесета, двадесета и двадесет и първа македонски ударни бригади. Бойците на бригадата участват в завършващите операции за отблъскване в Брегалнишко и Струмишко на немските войски[1].

В края на 1944 година Петър Шанданов се присъединява към бригадата и пише в спомените си:

Направи ни силно впечатление, че от първоначалния състав на Щаба на бригадата нямаше нито помен. Останал беше само командирът ѝ Пецо Трайков, а останалите офицери, някои от които бяха завършили нашата военна академия, бяха изпратени по строевите части, като бяха заменени с местни хора, съвсем неподготвени за длъжностите, които заемаха, между които имаше и един или двама попове. Името на бригадата „Гоце Делчев“ беше заменено с III брегалнишки корпус. Пагоните на офицерите, понеже бяха български, бяха свалени от шинелите и куртките им, без да бъдат заменени с други отличителни знаци. Така че офицерите се познавали само по плата на дрехите им, без да се знае кой какъв чин има. От тези промени духът на офицерите беше отпаднал. Когато запитах Трайков по чие нареждане са станали тези промени и защо се е съгласил той, последният вдигна рамене и ми каза, че това станало по нареждане на Темпо[2].

Състав[3]Редактиране

БележкиРедактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1020.
  2. Шанданов, Петър, Богатство ми е свободата, ИК Гутенберг, София, 2010, стр.326, 330.
  3. Вестник Офицер, бр. 8, 2011, стр. 13