Начало на думи у българите

българо-гръцки речник от XVI век

„Начало на думи у българите, които се отнасят към (просто)народния език“ (на гръцки: Ἀρχὴ ἐν βουλγαρίοις ριμάτον εἰς κῑνῆ γλότα ἐρχομένη) е българо-гръцки речник от XVI век, съставен въз основа на диалекта на костурското село Богатско. Пази се във Ватиканската библиотека - Vat. Archivio San Pietro C 152, л. 134v.[1][2] Ръкописът е гръцки език, но съдържа изключително ценен българо-гръцки речник, а на лист 137 е записана с гръцки букви любовна песен на турски език. Речникът отразява особености на костурски говор в старинна форма, като най-характерната е източнобългарската ятовата гласна, което дава повод на Иван Кочев да приеме, че ятовата граница в средновековието е достигала до Костурско и Корчанско.[2]

„Начало на думи у българите“
Ἀρχὴ ἐν βουλγαρίοις ριμάτον εἰς κῑνῆ γλότα ἐρχομένη
Страница от речника
Страница от речника
СъздаденХVІ век
Османска империя
Първо изданиеXVI век
Оригинален езикбългарски, (костурски говор)
гръцки, (костурски говор)
Видречник

Изключително висока стойност имат четирите песни, записани в речника, които са най-ранният запис на български народни песни.[2]

Речникът е издаден през 1958 година в Париж, под заглавие „Македонски лексикон от XVI век“ (на френски: Un lexique Macedonien du XVIe siecle).[3]

  1. Ничев, Александър. Костурският българо-гръцки речник от XVI век, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1987
  2. а б в Илиева, Лилия. Нови данни за българската поезия през ХVІ и ХVІІ век // Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“. Посетен на 10 октомври 2021 г.
  3. Giannelli, Ciro, André Vaillant. Un lexique Macedonien du XVIe siecle. Paris, Institut d'Études slaves de l'Université de Paris, 1958.