Неизменяеми части на речта

Неизменяемите части на речта са думи, които не променят формата си, независимо от позицията, която заемат в изречението.

Неизменяеми части на речта са: наречия (горе, вчера, следователно), предлози (зад, под, около), съюзи (и, за да, че) и частици (ще, нали, не).