Немец

немскоговорящ човек, без значение от етноса и националността му
(пренасочване от Немци)

Немец може да се отнася до:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.