Неравенство на триъгълника

Dreieck.svg

В математиката, неравенство на триъгълника се нарича твърдението, че във всеки триъгълник която и да е страна е по-малка от сбора на другите две и по-голяма от тяхната разлика. Например: a<c+b => a>b-c, a>c-b; b<a+c => b>a-c, b>c-a; c<a+b => c>a-b, c>b-a;

Изобщо a-b<c<a+b, където а≥b