Неравенство на триъгълника

В математиката, неравенство на триъгълника се нарича твърдението, че във всеки триъгълник, която и да е страна, е по-малка от сбора на другите две и по-голяма от тяхната разлика. Например:

a<c+b => a>b-c, a>c-b;
b<a+c => b>a-c, b>c-a;
c<a+b => c>a-b, c>b-a;

Изобщо a-b<c<a+b, където а≥b