Николай Цанков

пояснителна страница

Николай Цанков може да се отнася за:

  • Николай Цанков, български актьор
  • Николай Цанков (1977-2016), български херпетолог
  • Николай Цанков (1942-), Член на ВАК – научна комисия по медицина и стоматология от 1997 г. Председател на научна комисия по медицински науки – терапевтични специалности от 2010 г.
  • Професор д.м.н. Николай Цанков – дерматолог
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.