Николай е православен духовник, охридски архиепископ. Той е споменат в житието на патриарх Нифонт II Константинополски, който прекарва известно време в Охрид, преди да стане солунски митрополит през 1482 година. По време на този престой архиепископ Николай умира и е наследен от сподвижника на Нифонт Захарий.[1]

Николай
духовник
Религияправославие
  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 186.
? охридски архиепископ
(? – преди 1482)
Захарий