Никола Кръстев може да се отнася за:

  • Никола Кръстев – живописец от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа;
  • Никола Кръстев (1884 – 1913) – български революционер, деец на ВМРО;
  • Никола Кръстев (роден 1979 г.) – български футболист, централен защитник;
  • Никола Кръстев (роден 1996 г.) – български футболист, вратар.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.