Нов свят (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Нов свят може да се отнася за:

  • Нов свят, акериканският континент, като противопоставяне на Европа (Старият свят);
  • Нов свят“, българско емигрантско списание в Гранит Сити, САЩ, излизало в 1909 година.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.