Номинална стойност

Номинална стойност или номинал е стойност, която е установлена от емитента и която обичайно е обозначена непосредствено. Номиналната стойност се отнася до монети, марки или банкноти.

Марка с изображение на поета Робинсън Джеферс с номинална стойност 8 цента.
Марка за експресна поща от Царство България с номинална стойност 6 лева.

Вижте същоРедактиране