В генетиката нуклеотидните бази са градивните части на РНК и ДНК. ДНК е изградена от четири нуклеотидни бази – цитозин (C), гуанин (G), аденин (A) и тимин (T), а РНК – от още една нуклеотидна база – урацил (U). Често се споменават само като бази.

Структура редактиране

Нуклеотидна база  
Аденин
 
Гуанин
 
Тимин
 
Цитозин
 
Урацил
Нуклеозид  
Аденозин
A
 
Гуанозин
G
 
Тимидин
T
 
Цитидин
C
 
Уридин
U