Цитозин

химично съединение
Не бива да се бърка с цитизин.
Не бива да се бърка с цистеин.
Цитозин
Цитозин
Обща информация
Наименование по IUPAC
4-аминопиримидин-2(1H)-он
Други имена 4-амино-1H-пиримидин-2-он,
цитозин
Молекулна формула C4H5N3O
Моларна маса 111.10 g/mol
Външен вид
CAS номер [71-30-7]
Jmol-3D [1]
Свойства
Плътност и фаза 1.55 g/cm³, ?
Разтворимост във вода Във вряща вода умерено[1]
Точка на топене 320 – 325 °C
Точка на кипене Разпада се(? K)
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Цитозинът (C) е една от четирите бази участващи в изграждането на нуклеиновите киселини ДНК и РНК. Останалите три са аденин, гуанин и тимин (урацил в РНК). Цитозинът е пиримидиново производно, хетероциклено ароматно съединение с две замествания (аминова група на 4-та позиция и кето група на позиция две). Нуклеозидът на цитозина се нарича цитидин. Той се свързва с гуанин посредством с три водородни връзки в молекулата на ДНК.

Източници редактиране

  1. RÖMPP Online – Version 3.5. Stuttgart, Georg Thieme Verlag KG, 2009.