Нуклон (на латински: nucleus – ядро) във физиката е общото наименование на частиците, изграждащи атомното ядро. Това са двата най-леки известни барионапротонът и неутронът. До 1960-те се считат за елементарни частици, но в днешни дни е известно, че са съставени от кварки.

От гледна точка на електромагнитното взаимодействие протонът и неутронът са две различни частици, тъй като протонът е положително зареден, а неутронът няма електрически заряд. От гледна точка на силното ядрено взаимодействие обаче двете частици са неразличими и се разглеждат като две различни състояния на нуклона (с различен изоспин).

Някои характеристики

редактиране
Название Обозначение Маса, MeV Време на живот
в свободно състояние
Електрически заряд Изоспин Кварков състав
Неутрон n0 939,565 886 s 0 −1/2 udd
Протон p+ 938,2726 стабилен +1 +1/2 uud