Нумизматика

(пренасочване от Нумизмат)

Нумизматика (от лат. numisma, гр. nómisma – монета) е наука, изучаваща историята на монетите и платежните средства като цяло. Думата също означава и наука за монетите като исторически извори и по това е помощна наука на историята и археологията.[1]

Монета от втория триумвират – М.Антоний и Октавиан

Обект на нумизматиката са също и банкноти, ордени, медали и значки. Нумизматика се нарича също и колекционирането на монети като хоби, което е направило редките монети много скъпи и е превърнало нумизматиката в сериозен бизнес.

Колекционирането като хоби и търговията с монети са най-развити в САЩ и въпреки кратката история на Съединените щати, американските монети са особено ценни. Цените им в идеално качество варират от десетки хиляди долари до милиони в случай на голяма рядкост. Ценни и търсени са монетите сечени в Римската република и особено тези сечени по време на Римската империя, поради тяхната рядкост и многообразие. За историята на българските земи са важни както тези сечени в Рим, така и сечените във Византия и Европа през Средновековието. В България наличието на много антични монети и черен пазар, е причина за иманярство, което унищожава важни археологични обекти.

Ауреус на император Деций Траян

В България все още нумизматиката не е достатъчно разпространена и българските монети могат да се намерят сравнително лесно и на добри цени. Най-редките български монети са сребърните от 1916 година, които са разпространени много малко като средство за плащане, а останалите са претопени.

БележкиРедактиране

Вижте същоРедактиране